Algemene Voorwaarden - KinderCoach Goes

Hieronder vindt u een aantal regels en afspraken die bedoeld zijn om het coachtraject zo goed mogelijk te laten verlopen. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.


- Voorafgaand aan het intakegesprek krijgen ouders de volledige algemene voorwaarden toegestuurd per e-mail.

- Beide ouders tekenen de overeenkomst en geven zo hun toestemming voor het coachtraject. Dat geldt ook indien de ouders gescheiden zijn. Als een van de ouders geen (of niet langer) toestemming geeft, kan KinderCoach Goes het gezin niet (meer) begeleiden.

- Facturen worden aan het eind van de maand verzonden en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Als betaling uitblijft, kan KinderCoach Goes het coachtraject stopzetten en administratiekosten in rekening brengen.

- KinderCoach Goes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij heeft verkregen. Voor het delen van deze informatie met anderen is toestemming nodig van beide ouders, tenzij KinderCoach Goes door de wet of een rechter wordt verplicht om deze informatie te geven.

- Tijdens een coachsessie dient een van de ouders telefonisch bereikbaar te zijn.

- Annuleren van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren aan KinderCoach Goes telefonisch of per e-mail doorgegeven te worden. Zonder dit bericht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

- Ouders kunnen altijd de overeenkomst tussentijds beŽindigen. Hiervoor is een e-mail naar KinderCoach Goes voldoende.

- Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, hun eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de overeenkomst als daarna.

- Voor lichamelijke en psychische klachten van zowel de ouders als het kind raadt KinderCoach Goes altijd aan om contact op te nemen met de huisarts.


De officiŽle versie van de algemene voorwaarden van KinderCoach Goes kunt u hier downloaden.


- KinderCoach Goes
- KvK nummer 59513438
- BTW id nummer: NL002013703B32
- Algemene Voorwaarden
- Privacyverklaring
- Klachtenregeling